Betta zookaupluste kliendikaardi üldtingimused

 1. Betta zookaupluste kliendikaarti on võimalik taotleda ID-kaardi põhiselt või Betta zookaupluste magnetkaardil. ID-kaardi põhise kliendikaardi vormistamine on kliendile tasuta. Magnetkaardi töötlemise teenustasu on 3.20 €.
  1.1 ID-kaardi põhist kliendikaarti on võimalik taotleda üksnes kauplustes kohapeal ning selle taotlemine on paberivaba. ID-kaardipõhist kliendikaarti elektrooniliselt taotleda ei saa. Kliendikaardi taotlemisega annab taotleja andmetöötlejale õiguse töödelda tema isikuandmeid. Magnetkliendikaardi taotlemiseks esitab taotleja avalduse kirjalikult kaupluses kohapeal või digiallkirjastatult e-maili info@betta.ee teel.
  1.2 ID-kaardilt loetakse andmed üksnes taotleja nime ja isikukoodi kohta. Muud andmed esitab taotleja isiklikult.
  1.3 Magnetkliendikaardi taotlemisel esitab taotleja andmed kirjalikul avaldusel isiklikult. Klienditeenindajal on õigus isikusamasuse tuvastamiseks nõuda taotlejalt isikut tõendavat dokumenti.
  1.4 Betta zookauplused magnetkliendikaart on OÜ Agamiks omand.
  1.5 Kaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, sealhulgas ID-kaardilt loetud andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumise, analüüsimise ja kokkuvõtete tegemise eesmärkidel, samuti kaardi kasutajatele suunatud pakkumiste tegemiseks ja kaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on Agamiks OÜ, reg.k. 10135770, Võru 47C, 50111 Tartu.

 2. Betta zookaupluste kliendikaart kehtib kõikides Betta zookauplustes ja FishPoint kalastustarvete füüsilistes kauplustes üle Eesti.
  2.1 ID-kaardipõhine kliendikaart väljastatakse Eesti Vabariigi ID-kaardiga isikule, magnetkliendikaart isikule, kes täidab taotluse kõik kohustuslikud väljad ja kinnitab esitatud andmete õigsust allkirjaga.
  2.2 6-16aastastele lastele väljastatakse kliendikaart lapsevanema või eestkostja kirjaliku taotluse alusel, millega võtab taotleja endale kõik kliendikaardiga seonduvad kohustused.
  2.3 Ühele isikule väljastatakse ainult üks kliendikaart. Uue kliendikaardi aktiveerimisel kaotab varasem kliendikaart kehtivuse.
  2.4 Kliendikaardi taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui esitatud ID-kaardi kiip ei ole loetav, magnetkliendikaardi taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või taotlusele kantud andmed ei ole tõesed. Magnetkaardi kättesaamiseks peab taotlejal olema tasutud kaardi töötlemise teenustasu.
  2.5 Taotluse rahuldamisel sisestab Betta zookaupluse töötaja taotleja andmed kaitstud infosüsteemi ning aktiveerib ID-kaardipõhise kliendikaardi või väljastab taotlejale magnetkaardi.

 3. Kliendikaardiga saadav soodustus on personaalne ja seotud kliendikaarti taotlenud isikuga. Vastutus kliendikaardi kasutada andmise eest kolmandatele isikutele lasub täies ulatuses kliendikaardi taotlejal.
  3.1 Kliendikaart annab soodustust toodetelt ulatuses 2,5-10% igal ostul.
  3.2 Soodustus ei kehti kaubakottidele ja pakkematerjalidele, teenustele, kinkekaartidele ja allahinnatud toodetele.

 4. Kliendisooduse saamiseks kaupluses tuleb kliendikaart esitada kaupluse töötajale füüsilisel kujul enne ostu sooritamist. Tagantjärele soodustusi ei arvestata ega kompenseerita mistahes muul viisil.

 5. Kaart ei ole maksevahend.

 6. OÜ Agamiks on sõlminud koostööpartneritega lepinguid, mis võimaldavad kaardi kasutajal saada määratletud kaupade/teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi. Äriühing ei vastuta kaardi kasutaja ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui soodustuste pakkuja mingil põhjusel keeldub kokkuleppelist soodustust võimaldamast.

 7. Info kaardiga pakutavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav koduleheküljel www.betta.ee . OÜ-l Agamiks on õigus soodustuste ulatust igal ajal ja ette teatamata ühepoolselt muuta.

 8. Kaotatud, varastatud või rikutud magnetkaardi asendamiseks tuleb täita kirjalik avaldus ja tasuda hinnakirja järgne kaardi teenustasu.

 9. Äriühingul on õigus ühepoolselt muuta kliendikaardi tingimusi, teavitades sellest koduleheküljel www.betta.ee ning Betta zookauplustes mõistliku aja jooksul ette.
  9.1. Kliendikaardi kehtiv redaktsioon ja muu informatsioon seoses kaardiga on nähtav kodulehel www.betta.ee .
  9.2. Paberkandjal oleva teksti ja koduleheküljel nähtava tervikteksti erinevuste korral on alati kehtiv koduleheküljel nähtav terviktekst.
  9.3. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, siis on tal õigus esitada avaldus kliendikaardist loobumise kohta.

 10. Kaardi taotlemisega on kasutaja kinnitanud oma nõusolekut esitatud isikuandmete töötlemiseks. Kaardi kasutajal on õigus saada enda kohta töödeldavaid isikuandmeid koopiatena ja esitada kirjalikke avaldusi enda isikuandmete muutmiseks, tuues ära uued andmed ainult isikut tõendava dokumendi alusel.

Kliendikaardi tingimused alates 23.05.2023

 
Tooted & Transport  /  Kontaktinfo


EDASI